Werken bij MAKS

MAKS’ers combineren specialistische kennis met menselijkheid, creativiteit en lef. 

We hebben kennis van psychiatrie en de geestelijke gezondheid. We zijn menselijk, creatief en we hebben lef. Daarmee bedoelen we dat we mensen zien voor wie ze zijn. We maken oprecht verbinding en kijken naar wat iemand doet, kan en leert. We komen dichtbij, letterlijk en figuurlijk. Deze combinatie van onze vakkennis, menselijkheid, lef en creativiteit zorgt dat mensen verder komen. Dat is onze natuur en dat is wat ons als professionals binnen MAKS bindt. Dat maakt een medewerker van MAKS een MAKS’er.

Bij MAKS werken veelal begeleiders en behandelaren

Bij MAKS werken begeleiders (ambulant, zelfstandig wonen, behandelsetting en ondersteunend) met een opleiding in bijvoorbeeld verpleegkunde, SPH, Social Work, pedagogiek en vergelijkbare scholing. Zij hebben ervaring in de psychiatrie en ambulante hulpverlening. De behandelaren bij MAKS zijn de klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychiater, en orthopedagoog. De professionals die de begeleiders en behandelaren ondersteunen zijn de, kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden en de medewerkers in de administratieve en staffuncties.

MAKS’ers werken veelal ambulant in Noord-Brabant en Rivierenland. 

Verspreid over ons werkgebied hebben we kantoren als uitvalsbasis voor de begeleiders. We bieden begeleiding voor bewoners van woonvoorzieningen in Tiel en Tilburg. Het hoofdkantoor is in Tilburg.

Als je bij ons wilt werken, moet je expertise kunnen combineren met menselijkheid en creativiteit. 

Lef om jezelf te zijn en jezelf te laten zien, blijkt hierin belangrijk. Samen met jou investeren we in jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we door opleiding en training om je deskundigheid en vaardigheden op peil te houden. En ook bieden wij intervisie en supervisie. Wij evalueren en reflecteren op ons functioneren.

We zijn een open, informele organisatie. 

Met oog voor elkaar en aandacht voor cliënten. We werken aan goede toegankelijke hulp aan onze cliënten en een veilige en leuke werkplek.

MAKS streeft naar goed, passend en op diverse manieren waarderen.

Voor het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden volgen we de cao GGZ.